Emočný proces

Osobne / online - trvanie 2-3 hod

160 €
 • Emočný proces/terapia

  Umožňuje spracovávať aj veľmi náročné emócie, ktoré sa môžu skrývať za rôznymi fyzickými, či zdravotnými ťažkosťami ako je tlak na hrudníku, búšenie srdca, závraty, či tŕpnutie končatín.

  V bezpečnom prostredí vás budem týmto procesom sprevádzať. Súčasťou je aj práca so spomienkami, ktoré sú naviazané na konkrétne emócie. Spomienky spracovávame pomocou emočnej reskripcie. Vďaka čomu strácajú svoj emocionálny náboj a usadzujú sa v minulosti.

  Súčasťou procesu je aj práca s nezdravými presvedčeniami, ktoré často človeku bránia žiť naplnenejší život.

  Po skončení stretnutia vnútorný proces nekončí, na pozadí pokračuje ďalej. Nakoniec s dlhším časovým odstupom človek vníma, že vo svojom živote koná inak, úplne prirodzene.

  Zmeny bývajú väčšinou ihneď zvnútornené, preto človek nemusí mať hneď pocit, že sa udiala zmena a je schopný túto zmenu spozorovať až neskôr, keď si všimne, že opakovane koná inak alebo bez negatívneho emočného zážitku.

  • Na emočnú terapiu je nutné sa objednať vopred mailom na info@manzelskaporadna.com, pretože voľný termín na proces nenájdete v mojom rezervačnom systéme.
  • Pred prvým emočným procesom je nutné absolvovať jednu konzultáciu.

  Prebieh emočného procesu

  Emočný proces prebieha v imaginácii - so zavretými očami pracujeme v predstave (imaginácii).

  • Jemné naladenie sa
   V úvode vás budem sprevádzať krátkym naladením sa na svoje telo a zmysly.
   Budete vnímať prítomné emócie, ktoré sa u toho budú vyplavovať.
  • Prechod vrstvami emócií
   Následne budeme postupne prechádzať vrstvami rôznych emócií a pozorovať  ich, spracovávať ich.

   Naučíte sa ako emócie prijímať, spracovať a nie potláčať.
  • Práca so spomienkami
   V priebehu prechodu emócii sa zvyknú vyplavovať naviazané nespracované spomienky, s ktorými budeme v priebehu sedenia pracovať. 
  • Emočná reskripcia
   Súčasťou práce so spomienkami je ich emočná reskripcia/ prepis spomienky (s prvkami kognitívno- behaviorálnej psychoterapie).

   Spomienky strácajú svoj emocionálny náboj a usadzujú sa v minulosti.
  • Odpustenie, zmierenie, vysporiadanie sa s minulosťou
   Súčasťou krokov je aj práca s odpustením a zmierením,  vysporiadaním sa s minulosťou.
  • Práca s dysfunkčnými presvedčeniami.
   Súčasťou procesu je aj práca s nezdravými presvedčeniami, ktoré často človeku bránia žiť naplnenejší život.
   V tejto časti využívame techniky kognitívno-behaviorálnej psychoterapie.

  Zvyčajne je treba absolvovať niekoľko procesov.

  Pri takto hlbokej práci s emóciami je pre bežného človeka frekvencia s 3 týžňovou prestávkou medzi procesmi stále veľmi intenzívna.

  Niekedy je vhodné procesy striedať s konzultáciami, kedy vedome upevňujeme to, čo človek zažíval na emočnej rovine. Vzniká tak synergický efekt.

  Práca s psychológom v krízových životných situáciách zrovna nie je to, čím sa človek rád chváli. Avšak pravidelná spolupráca so Zdenkou bola pre mňa jedným z najdôležitejších zlomov v živote, ktoré ma posunuli vpred. 

  Začala som so sebou pracovať, viac počúvať, zamýšľať sa a pozerať sa na veci z iného uhľa pohľadu,  začala som chápať, ako veci môže vnímať ten druhý. 
  Učili sme sa ako spolu komunikovať o veciach, ktoré predtým môj partner v sebe tutlal a ja som o nich ani netušila.


  Pre mňa bola práca so Zdenkou ako prebudenie. Aké sú vzťahy zložité. Čo my všetko tým, že to neriešime, zanedbávame. A ono to aj tak časom všetko vybuchne ako taká časovaná bomba.

  Konzultácie boli pre mňa totálne ako prebudenie, čo všetko sme vlastne neriešili, čo všetko som nevedela. Také základné veci a pravidlá teraz viem a mne to veľmi pomohlo.

  Nielen vo vzťahoch, ale celkovo. V práci, v komunikácii s ľuďmi mám viac pochopenia a snažím sa neškatuľkovať situácie a veci na základe toho, čo si myslím, ale vždy sa opýtať a pochopiť viacej uhľov pohľadu. 

  Koľkokrát si myslíme, akí sme empatickí, ale v skutočnosti nie sme, pretože nevieme, ako sa na veci pozerať. Niekedy môžeme mať odlišný názor, aj zásadový, ale je tu porozumenie toho, že ten druhý to naozaj môže mať takto. 

  Zdenka má za sebou roky skúseností, začiatky bývajú pre každého ťažké, kým získate dôveru a na výsledky si treba počkať. Veci, ktoré ma Zdenka naučila používam dnes v každodennom živote.
  Katarína Molnárovápodnikateľka

  Pani Némethovú môžem každému vrelo odporučiť.
  Kto potrebuje v ťažkých partnerských situáciách nájsť riešenie, je tu na správnom mieste. Oceňujem vysoko profesionálny a ľudský prístup, vcítenie sa do problematických tém s veľkou dávkou empatie a pochopenia.


  Detailným vysvetlením všemožných tematických okruhov problematiky nefunkčného partnerského zväzku  mne a manželke pomáha každým video hovorom priblížiť sa k partnerstvu, aké sme mali pred krízou.


  Bol som síce zástancom poradenstva priamo v poradni, ale po skúšobnej online konzultácií z pohodlia domova musím prehlásiť, že táto forma konzultácie je plná benefitov, ktoré momentálne veľmi oceňujem.


  Ďakujem za všetok čas a individuálny prístup, ktorý mi už po prvej konzultácii potvrdil, že naša voľba u pani Némethovej bola tá správna.

  Alexander Podolský

  S manželom sa spolu poznáme 15 rokov. Posledné 2 roky sme si prechádzali obdobím, kedy sme neboli schopní láskavo komunikovať, boli to chvíle plné nedorozumení, zúfalstva, neochoty, neustáleho „boja“ dvoch dospelých zranených ľudí.


  Vytratil sa rešpekt a začala sa vytrácať aj láska. Chýbal nám nadhľad, obaja sme boli z nášho vzťahu už unavení. Náš doterajší spôsob fungovania sa nám úplne rozsypal a bolo ho treba vystavať nanovo, v inej kvalite.

  Výber padol na Zdenku Némethovú, bol to výber intuitívny😊.


  Na začiatku som mala aj pochybnosti, či je manželská poradňa tou správnou cestou a nechcelo sa mi veľmi ísť do online komunikácie, mala som obavy, že rozhovory budú neosobné.

  Teraz už viem, že moje obavy boli neopodstatnené. Pri online konzultácii so Zdenkou sa cítim bezpečne, uvoľnene, bezprostredne po online komunikácii mám v pohodlí domova priestor iba pre seba, napr.na spracovanie mojich emócií.


  Oceňujem a cítim veľkú vďačnosť za ľudský prístup a láskavé, vnímavé, nehodnotiace vedenie. Zdenka presne vie, akú otázku má v ktorej situácii položiť. Vďaka konzultáciám sa zmenil môj pohľad na vzťah, na manžela, dokonca začínam spoznávať viac aj sama seba.

  Postupne sa učím vnímať a prijímať, že máme s manželom rozličné potreby a aké dôležité je vyjadrovať pravdu, čo naozaj cítime – a naučiť sa to vyjadriť prijateľným spôsobom.


  Ďakujem Vám, Zdenka, za citlivé vedenie, za návody a rituály, ktoré sme vďaka Vašim odporúčaniam zaviedli do každodenného života a ktoré sú nám veľmi nápomocné na našej ceste.

  Tatiana Podolská

  Po 30tich rokoch manželstva sa mi zo života stalo peklo.
  Nikdy som si nepripustil, že sa mi môže stať to, čo bežne vidím okolo seba v iných vzťahoch, ale stalo sa.

  Do partnerskej poradne k Zdenke som išiel bez očakávaní a skôr s nedôverou, (veď predsa nie som blázon a nepotrebujem psychológa), veď to mi aj tak nepomôže.
  Ale povedal som si, že keď mi to nepomôže, isto mi to neublíži.

  Opakované sedenia so Zdenkou mi určite pomohli a nikdy som nemal pocit, že by mi mohli ublížiť. Opak je pravdou.
  Áno, nedostal som čierno biely návod alebo manuál čo spraviť a ako zachrániť vzťah, ale Zdenka mi veľmi pomohla v zorientovaní sa v mojom stave a pocitoch.

  Sedenia mi výrazne pomohli v mojom vlastnom sebapoznaní a nazeraní na môj citový život inou optikou, byť otvorený a hlavne pravdivý voči sebe samému.

  Taktiež mi veľmi pomohli tematické webináre a praktické príklady v nich uvádzané, kde som často videl úžasnú podobnosť s našou konkrétnou situáciou.

  Po opakovaných stretnutiach so Zdenkou som našiel svoju vnútornú rovnováhu a prestal s obviňovaním či už seba alebo partnera, ktoré mi umožnili sa zamyslieť, zastaviť sa pozrieť sa moju situáciu i iného uhla.
  S pozdravom Palo

  Pavolpodnikateľ

  Prepnite na ďalšiu referenciu.

  Referencie sú overené (e-mailom alebo správou zo sociálnych sietí a fakturačným systémom) a pochádzajú od mojich klientov.