Zdenka Némethová

Mentorka, psychologička a vzťahová poradkyňa

Prajem si, aby každý jeden z nás mohol žiť vo vzťahu, po akom túži. Pokiaľ viete, ako sa o svoj vzťah starať, máte všetko vo vlastných rukách.

Cesta k plnohodnotnému vzťahu existuje aj pre tých najväčších skeptikov.

 
Vysokoškolské vzdelanie

 • Trnavská univerzita - fakulta humanistiky - odbor Psychológia
  Hornopotočná 23, Trnava, rok ukončenia 2003.

 
Moje ďalšie vzdelávanie

Tak ako to už v živote chodí, vysokoškolským vzdelaním to nekončí.

 • 1
  Sociálno-psychologický výcvik
  Počas dvoch rokov som sa vzdelávala v oblasti komunikácie, sociálnych zručností a sebareflexie.
 • 2
  Psychoterapeutický výcvik
  Psychoterapeutické vzdelanie som získala po absolvovaní štvorročného dlhodobého výcviku v kognitívne behaviorálnej psychoterapii r.2006, ktorej súčasťou bola trojročná individuálna terapia (ako zážitok na sebe) a štvorročná práca s klientmi pod supervíziou.
 • 3
  Vzdelávanie v Individuálnej psychológii
  Počas dvoch rokov som mala možnosť zúčastňovať sa výcviku v Individuálnej psychológii (prístup A.Adlera). V tomto prístupe sa vzdelávam od roku 2010
 • 4
  Výcvik v supervízii
  Veľkým medzníkom v mojom profesnom a terapeutickom smerovaní bol trojročný výcvik v supervízii KBT.
  V súčasnosti pracujem ako supervízor KBT už viac ako 10 rokov.
 • 5
  Niekoľko workshopov a odborných seminárov zameraných na:
  Focusing, Základy bioenergetiky a biosyntézy, Skupinová dynamika, Práca s klientom v odpore, Efektívny rozhovor, Metacards, Tréning trénerov, Hypnóza 1.stupeň, úvod do EMDR, Autogénny tréning, 2x letná adleriánska škola ...
 • 6
  Terapeutický výcvik - terapia Cesta
  V roku 2014 som absolvovala celé akreditované vzdelávanie terapie Cesta pod vedením autorky tejto metódy Brandon Bays. Tohto času som v procese akreditácie. Momentálne mám už za sebou viac ako 800 procesov a som uchvátená tým, čo všetko táto terapia prináša.

Teším sa na stretnutie s vami ♥